Putovala dva prijatelja. Jedan je bio  čovek koji je poštovao sve druge ljude, sve što je u vezi sa njima. Drugi, pak, prave vrednosti nije znao da prepozna. Možda, ipak, nije on kriv što su mu oči zatvorene. Ali, ko je otvorio oči prvom prijatelju? Ko?…

Karavan se zaustavio blizu jednog izvora. Dva prijatelja su izašla među prvima trčeći ka svežoj vodi. Užarena lopta visoko iznad njih, crpela im je svu snagu. Velike kuglice znoja slivale su se sa lica mladića. Jurcajući, pomalo bojažljivo ali instiktivno, razmišljali su o prijateljstvu.

Nagnuli su se ka vodi, obuhvatili je rukama I bacili na svoja lica. Zatim, otkinuše latice cveta koji je rastao usamljeno pored izvora, I protrljaše ruke. Potopiše ih u vodu. Mirisni I sveži mogli su da piju vodu. Učinise to. Jednom prijatelju se senka ocrtavala na površini vode. Drugi prijatelj nemaše senku.

-Gde ti je senka?-upitao je prvi prijatelj.

Začuđen takvim pitanjem drugi prijatelj, onaj kome su oči bile zatvorene, ne mogaše da odgovori.

-Gde ti je senka, prijatelju?-uporno mu je postavljao pitanje prijatelj.

Drugi prijatelj odgovori:

-Ostavila me je, pobegla, rekla mi je da se više nikada neće vratiti…

Prijatelj je sada prestao da razmislja o prijateljstvu. Razumeo je svoga prijatelja. Nije želeo da ga povredi, ali morao je da zna. Njemu je smetala iglica koja mu se zarila pod kožu dlana. Pokušavajući da je izvadi, patio je. Ali, bio je srećan nakon što  ju je izvadio.

-Ali, zašto?

Drugi prijatelj je otvorio širom svoje kapke I posmatrao prozirnu vodu. Ćutao je.

Vođa karavana ih je pozvao nazad.

-Vratite se, govorio je, vratite se.Krećemo…

Saznavši pravu istinu nastanka magle u duši svoga prijatelja, prvi prijatelj je ustao I bacio kamenčić u vodu s namerom da zamuti svoju senku. Gotovo. Istina je uništila zlo, ali ne I prevaru. Ona, ta prevara, zauvek je ostala. Prijatelji su se uputili ka svome karavanu spuštenih pogleda, gledajući u senke drveća koje su zauzele svoj polažaj na putu I nisu želele da se maknu. Posmatrali su senke, svačije senke, samo ne svoje…